Společnost HYDRAULICS s.r.o. byla založena v roce 1991 v Sehradicích v pronajatých prostorách. Dnes sídlí ve vlastním, moderním areálu ve Slopném. Naše konstrukční kancelář provádí vývoj hydromotorů a hydraulických systémů na základě požadavků zákazníka. Výrobu přímočarých hydromotorů a hydraulických systémů zajišťujeme vlastními technologiemi a zaměstnanci. Tradiční činností naší společnosti jsou opravy přímočarých hydromotorů – hydraulických válců. Skutečnost značného sortimentu zboží a materiálu pro vlastní výrobu dává solidní základ pro obchodní činnost. Prodáváme náhradní díly k hydromotorům, zejména těsnění, komponenty hydraulických systémů – hadice a šroubení. Jsme také významným dodavatelem v sortimentu přesných trubek, chromovaných tyčí a vodících tyčí.

Rozsah systému v sobě zahrnuje celou naši společnost, její veškeré interní i externí aspekty a zainteresované strany. Jsme významným výrobcem hydraulických válců na území České a Slovenské republiky. Část naší produkce směřuje do zemí Evropské Unie. Mezi naše důležité zákazníky patří společnosti z oblasti strojírenství, průmyslové automatizace, mobilní techniky, energetiky a výrobci zemědělské techniky.                     

 1.      Kvalita

Kvalita je v naší společnosti na prvním místě. Garantujeme ji technologickým vybavením, kvalifikací a iniciativním přístupem všech našich pracovníků. Uvědomujeme si, že kvalita procesů v naší společnosti rozhoduje o naší úspěšné budoucnosti.

 2.      Respektování zákazníka

Cílem naší společnosti je splnit požadavky zákazníka v nejvyšší kvalitě a dohodnutých termínech. Se všemi našimi zákazníky udržujeme úzké vztahy, jsme proto schopni pružně reagovat na jejich požadavky, potřeby a očekávání. V konstrukční činnosti hydromotorů, či systémů navrhujeme zákazníkovi optimální řešení.

 3.      Hospodárnost a efektivita, dodavatelské vztahy

S našimi dodavateli rozvíjíme spolupráci na úrovni partnerských vztahů. Kontrolujeme kvalitu jejich dodávek a hodnotíme jejich spolehlivost. Přijímáme taková opatření, která nám umožňují snižovat náklady a zamezit všem formám nehospodárnosti.

 4.      Zaměstnanci

Vážíme si tvořivých a profesionálně zdatných zaměstnanců, kteří jsou ochotni se dále vzdělávat ve svém oboru. Snažíme se je stále motivovat k produktivní a dobře odvedené práci, a tím vytvářet předpoklady pro neustálé zlepšování spokojenosti našich zaměstnanců, potažmo našich zákazníků. U klíčových pracovníků podporujeme jejich trvalý rozvoj, a to jak v jejich odborné způsobilosti, tak i ve znalostech v oblasti řízení, komunikace a týmové práce. Společnost jako samostatný dokument vydala Etický kodex.

  

Vedení společnosti se zavazuje k neustálému zlepšování efektivnosti systému managementu kvality a k odpovědnosti za tuto efektivnost, je si vědomo svých rizik, které snižuje díky plánovaným opatřením, a řízením interních a externích aspektů v kontextu organizace. Při plánování a realizaci změn postupujeme tak, aby byla zachována integrita systému. Naše společnost trvale plní příslušné požadavky zákonů a předpisů, a dále požadavky zákazníka, které jsou určeny a pochopeny. Politika kvality je jednou ročně přezkoumána v rámci Přezkoumání SMK.

Politika kvality je ve společnosti vydána jako samostatný dokument, a jsou s ní seznámeni všichni pracovníci.