Vývoj firmy

Základní změnou ve výrobním programu firmy HYDRAULICS s.r.o. se stala technologie využívající přesných válečkovaných trubek pro tělesa hydromotorů a hotových chromovaných tyči pro jejich pístnice. Společenské změny začátkem 90. let otevřely pro československé podniky široké možnosti nákupu těchto polotovarů na evropském trhu.

Rovněž v oblasti těsnících prvků se objevila možnost nahrazovat monopolního dodavatele v tuzemsku kvalitním těsněním rovněž od zahraničních výrobců a dodavatelů renomovaných značek.

Tyto možnosti nám nabídly podstatné rozšíření vyráběného sortimentu a zvýšeni kvality výrobků. Dosavadní opravy a počátky nové výroby vycházely především z programů velkých státních podniků, zejména slovenského koncernu ZŤS .

Rozdělení federace v roce 1993 bylo nečekaně rychlým oddělením hlavních slovenských výrobců od českého trhu. Vznikaly zároveň nové požadavky na výkonné, spolehlivé a bezpečné stroje, pomocí kterých by bylo možně zvládnout práce spojené s realizací moderních staveb, manipulačních a komunálních technologií. Také poptávky na náhrady za stávající zahraniční válce začaly narůstat.

Velkým krokem vpřed se v naší firmě stala edice vlastního výrobního katalogu a vytvořeni zárodků vlastního konstrukčního oddělení. Tyto změny a zároveň postupná výměna klasických obráběcích strojů systémy CNC s kvalifikovaným obslužným personálem postavily výrobu o kvalitativní stupeň výše.

Poloha Sehradic při východním okraji České republiky nebyla výhodná. Pokud možno pružné pokračovaní výhodné spolupráce se Slovenskem i českými odběrateli pomáhalo udržovat několik servisních výměnných středisek pro hydraulické válce po celém bývalém Československu.

V roce 2005 se podařilo zásadním způsobem navýšit, jak kapacitu výroby, tak i skladu hutního materiálu výstavbou nové haly 1,2 ve Slopném. O 400 m2 se rozšířily skladovací možnosti přesných trubek a chromovaných tyči, čímž vznikly lepši podmínky pro rozšíření obchodních aktivit s těmito materiály. Výroba získala téměř 700 m2 nové výrobní plochy.

Obraty i počty kusů nových výrobků až do roku 2008 dynamicky rostly. S téměř 20 tisíci vyrobenými hydraulickými válci v roce 2008 jsme se zařadili mezi největší výrobce uvedeného sortimentu v naší republice.

Na celosvětový hospodářsky útlum a snížení objednávek v roce 2009 jsme reagovali mimo jiné i rozšiřováním konstrukčního odděleni a marketingu.

Snažili jsme se kvalitně a rychle plnit požadavky na speciální zakázkovou výrobu, především kusovou. Zároveň se vedení firmy rozhodlo snižovat pronajaté plochy rozšířením vlastních výrobních ploch v obci Slopné.

Po překonání útlumu výroby v roce 2009 se opět dostáváme do tempa. V roce 2011 je ukončena přístavba výrobní haly 4 ve Slopném, s rozšířením výrobní plochy o dalších 280 m2. V tomto roce také firma oslavila 20 let aktivního působení na trhu.

Rokem 2012 začíná činnost firmy v širším uplatnění hydraulik - inženýring a realizace hydraulických systémů.

V pololetí roku 2013 jsme ukončili rekonstrukci a výstavbu nové výrobní haly 5 opět v průmyslovém areálu Slopné. Tato akce byla spolufinancovaná z Operačního programu Podnikání a inovace v rámci dotací MPO a strukturálních fondů EU.

Získali jsme tím do užívání objekt s 850 m2 výrobních ploch a 800 m2 technického a sociálního zázemí.

Rok 2014 jsme věnovali podpoře kvality a zdokonalení systému kvality napříč celou společností. Důkazem o zdaru v této oblasti života společnosti je její certifikace podle ČSN ENISO 9001:1997 certifikační společností TÜV SÜD Czech.

Roky 2015 a 2016 byly pro firmu dalším mezníkem. Zvládli jsme projekt a realizaci nových výrobních, skladových a administrativních prostor komplexu 8,9,10 v areálu Slopné. Investicí za 70 mil. Kč jsme dokončili plán soustředění a přemístění veškeré činnosti do jednoho společného místa. Dále se podařilo odkoupit a rekonstruovat objekt 7, kde od roku 2016 vyrábíme hydraulické hadice.

Od 1.1.2017 již není HYDRAULICS s.r.o. Sehradice, společnost po přestěhování změnila sídlo -  HYDRAULICS s.r.o., Slopné 201. K dispozici ve svém vlastnictví má areál s rozlohou bezmála 3 ha plochy. Z toho 6900 m² je zastavěno budovami, 8900 m² jsou zpevněné, ve většině vyasfaltované plochy a zbytek 12700 m²  zeleň - travnaté plochy

Firma HYDRAULICS s.r.o., Slopné patří k solidním firmám nejen ve svém oboru. Zákazníkům se vždy snažíme vyjít vstříc co možná nejkratšími dodacími lhůtami a dobrými cenami. Důraz na kvalitu a operativní vyřizování objednávek se stal po více než dvacetipěti letech provozu stěžejním motivem.

Přesto však mnohdy nelze náročné požadavky odběratelů ve všech směrech stoprocentně splnit. Stále se stupňující náročnost technického provedení hydromotorů, jejich rozměrů a požadavků, velmi krátkých terminů pro realizaci zakázek, je pro nás výzvou do budoucna.

V tomto čase společnost HYDRAULICS s.r.o. zaměstnává 125 zaměstnanců s ročním obratem bezmála 200 mil. Kč. Své závazky k dodavatelům a státním institucím plníme v řádných termínech. V sociální oblasti se firma snaží věnovat neustálému zlepšování pracovních podmínek svých zaměstnanců, ať už v oblasti hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdraví. Jsme pravidelnými sponzory sportovních a kulturních akcí, sociálních projektů, zdravotnictví či školství.

 

Vedení firmy i zaměstnanci se na Vás těší v novém areálu HYDRAULICS Slopné.

 

Děláme vše pro Vaši maximální spokojenost!

 

Ve Slopném   1. 1. 2017