Rozvoj hydraulických systémů - zejména na strojích pro stavební technologie, na zemědělských, silničních a jiných mobilních mechanismech v 80. letech minulého století vyvolal v tehdejším Československu potřebu servisu a renovaci přímočarých hydromotorů hydraulických válců. V Sehradicích nedaleko Luhačovic, v malé tzv. přidružené výrobě je možné najit v r. 1983 počátek naší firmy HYDRAULICS s.r.o., Sehradice.

    18 pracovníků, tržby cca 18 mil. Kč/rok, jednoduché strojní vybavení, jeden stolní počítač TNS, ale především nadšení ze soukromého podnikáni počátků devadesátých let, let plných politických a hospodářských změn byly základním vybavením u zrodu této společnosti.

    Výrobní program se postupně měnil z běžných oprav na výrobu kompletních nových hydraulických válců. Společenskou smlouvu o založení firmy iniciovali r. 1991 Ing. Jaromír Pilík, Libor Kráčalík a Ing. Daneš Janík.

 

Nová výrobní hala