Prohlášení správce osobních údajů

V souladu s GDPR (General Data Protection Regulation nařízení EU, Regulation (EU) 2016/679) provádíme správu a zpracování osobních údajů při zachování všech práv a povinností vyplývajících z výše uvedeného Nařízení.

Výkon práv zajišťuje pověřená osoba, která v případě vzniku incidentu nebo porušení práv SÚ komunikuje s dozorovým orgánem. Na tuto osobu se obracejte v případě požadavku na výkon práv či informaci ohledně osobních údajů. Oprávněnost jakéhokoliv požadavku bude posouzena do 1 měsíce od jeho přijetí. Požadavek můžete předat v listinné nebo elektronické podobě, případně osobně. Pro zpracování Vašeho požadavku je nezbytně nutné ověření Vaší totožnosti. Vždy uvádějte aktuální kontakt na svou osobu pro vyřízení Vašeho požadavku.

Pověřená osoba pro ochranu osobních údajů HYDRAULICS s.r.o.  
Jméno a Příjmení  Ing. Daneš Janík 
Telefon  577 199 215 
Email  OchranaOU@hydraulics.cz 
Adresa  HYDRAULICS s.r.o., Slopné 201, 763 23 Slopné 

 

Osobní údaje jsou spravovány pro potřeby a za účelem uvedeným v dokumentaci dostupné v době sběru osobních údajů. Jsou zpracovávány v lokalitě uvedené správcem.

Správce osobních údajů HYDRAULICS s.r.o.  
Jméno a příjmení  Ing. Daneš Janík 
Telefon  577 199 215 
Email  OchranaOU@hydraulics.cz 

 

V souladu s nařízením EU 2016/679 jsou osobní údaje zpracovávány a v případě oprávněného zájmu i předávány dalším zpracovatelům, jejichž zájem je chráněn zákonným zájmem nebo jiným zájmem, jež je v rovnováze s požadavkem subjektu osobních údajů.