24. 8. 2023

Den otevřených dveří 2023

v duchu Le Mans


První pololetí nám završil Den otevřených dveří, který jistě můžeme nazvat akcí největší, jak co do počtu návštěvníků, tak i rozsahu a důležitosti: malých i velkých se nás setkalo přes tři stovky, v areálu se nacházelo několik zábavu nabízejících stanovišť, no a úkolem akce bylo především nalákat nové lidi na práci v naší společnosti. Lidé si tak mohli prohlédnout různá pracoviště, kde jim odborníci za daný úsek zodpověděli všemožné otázky.

Zaměstnanci se rovněž starali o to, aby návštěvy neměly hlad ani žízeň. Pro děti byl připravený skákací hrad – atrakce, která mívá tradičně největší úspěch snad na kterémkoliv místě na světě. Svou techniku nám přijeli ukázat také zlínští hasiči. A nelze nezmínit atrakci, kterou si užily všechny věkové kategorie, nafukovací závodní dráhu, po které jste se mohli prohánět na šlapací minikáře. Aneb když se Slopné nedostalo do Le Mans, přijelo Le Mans do Slopného.

Přestože nám za celý den několikrát vydatně sprchlo, návštěvníky tato drobnost neodradila a celý den si s námi užili až do pozdních večerních hodin.