16. 3. 2020

Koronavirus COVID-19

Opatření k zamezení nebo minimalizaci šíření viru COVID-19 platná od 13.3.2020 do odvolání


  • omezte pobyt v denních místnostech na nejnutnější dobu
  • omezte návštěvy ve firmě po dobu stavu nouze a zabraňte volnému pohybu cizích osob po firmě
  • omezte vlastní pohyb po firmě na nejnutnější případy
  • omezení naplnění jídelny na maximálně 25 osob