15. 4. 2019

Systém sdruženého plnění EKO-KOM

HYDRAULICS s.r.o. uzavřel smlouvu se společností EKO-KOM


Naše firma se s účinností od 22.3.2019 zapojila do Systému sdruženého plnění EKO-KOM pod klientským číslem F00190214. Osvědčení o zapojení do tohoto systému se vydává k prokázání plnění povinností zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů, vyplývajících ze zákona č. 477/2001 Sb. o odpadech.

Více informací můžete nalézt na stránkách společnosti EKO-KOM


Osvědčení o zapojení do Systému sdruženého plnění EKO-KOM