O nás

O nás

Prvopočátky společnosti HYDRAULICS s.r.o. sahají do roku 1983, kdy vznikla v Sehradicích (nedaleko Luhačovic) v podobě tzv. přidružené výroby. Rozvoj hydraulických systémů v 80. letech minulého století vytvořil poptávku po servisu a renovacích přímočarých hydromotorů - hydraulických válců a společnost HYDRAULICS s.r.o. na ni ve vhodnou chvíli reagovala. O úspěšnosti tohoto počínání svědčí skutečnost, že z podniku, jehož základními pilíři bylo 18 zaměstnanců a jeden stolní počítač, narostl HYDRAULICS s.r.o. až do podoby jednoho z největších výrobců hydraulických válců v České republice. O jeho kvalitách se můžete každoročně přesvědčit na strojírenském veletrhu v Brně, kde můžete nejlépe posoudit a porovnat jeho vlastní výrobky se zahraniční konkurencí.

 

VÝZNAMNÁ DATA

1991

-    ing. Jaromír Pilík, Libor Kráčalík a ing. Daneš Janík iniciovali Společenskou smlouvu o založení firmy 90. léta
-    zásadní změna ve výrobním programu - technologie využívající přesných válečkovaných trubek pro tělesa
     hydromotorů a hotových chromovaných tyčí pro jejich pístnice
-    porevoluční společenské změny umožňují nákup polotovarů na evropském trhu (zejména Karl Mertl z Rakouska
     a Stelmi z Itálie)


1993

-    rozdělení federace oddělilo slovenské výrobce od českého trhu, vznikly nové požadavky na výkonné, spolehlivé
     a bezpečné stroje a poptávky na náhrady za stávající zahraniční válce
-    výrazný kvalitativní posun - vznik edice vlastního výrobního katalogu, vytváření zárodků vlastního konstrukčního
     oddělení, postupná výměna klasických obráběcích strojů systémy CNC s kvalifikovaným obslužným personálem
-    zřízení řady servisních výměnných středisek pro hydraulické válce po celém bývalém Československu,
     zabezpečujících pružné pokračování výhodné spolupráce se Slovenskem i českými odběrateli


2005

-    výrazné navýšení kapacity výroby a skladu hutního materiálu výstavbou nové haly ve Slopném (rozšíření 
     skladovacích možností přesných trubek a chromovaných tyčí o 400 m² a výrobní plochy o téměř 700 m²)
-    významný krok - včlenění a přizpůsobení se jednotné evropské legislativě, výhodám zrušení hranic mezi 
     členskými zeměmi i jejich principu volného pohybu osob a kapitálu
-    značné rozšíření kooperačních možností - realizace sériové výroby hydromotorů na Slovensku a v Polsku


2008

-    dynamický růst výroby (vyrobeno 20 tisíc nových hydraulických válců)


2009

-    v reakci na celosvětový hospodářský útlum a snížení objednávek bylo mj. rozšířeno konstrukční oddělení
     společnosti

FILOZOFIE SPOLEČNOSTI

-    Své závazky k dodavatelům a státním institucím plní v řádných termínech.
-    Svým zákazníkům vychází vstříc krátkými dodacími lhůtami a dobrými cenami.
-    Důraz na kvalitu a operativní vyřizování objednávek se stal po téměř dvaceti letech provozu stěžejním motivem
     firemní filozofie.
-    Při řízení výroby a zakázek je využíváno moderního informačního systému, který racionálně spojuje
     požadované objednávky s výrobními možnostmi a kapacitami firmy.
-    Důraz na sociální oblast - neustálé zlepšování pracovních podmínek zaměstnanců (ať už v oblasti bezpečnosti
     a hygieny práce, sportovních a sponzorských aktivit, příspěvkem na závodní stravování či měsíčním příspěvkem
     na penzijní připojištění).                                                                                              
-    VZKAZ: Vedení firmy i zaměstnanci se těší na všechny zákazníky z řad náročných uživatelů špičkových
     přímočarých hydromotorů  - hydraulických válců. Ačkoliv  vývoj a situace na světových trzích vzbuzuje řadu
     otazníků, děláme všechno k Vaší maximální spokojenosti!

 

 

Spojovatelka: +420 577 199 211, Fax: +420 577 199 212, e-mail: hydraulics@hydraulics.cz

Kontaktní formulář Ke stažení